45A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thành, Hồ Chí Minh