45A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thành, Hồ Chí Minh

Dịch vụ chằng buộc hàng hóa, lashing đóng kiện máy móc

LOGONE mang đến giải pháp hoàn hảo trong việc bảo vệ và vận chuyển hàng hóa của bạn một cách an toàn nhất. Với kinh nghiệm hơn trên 15 năm, chúng tôi biết rằng không chỉ cần chuyên nghiệp, mà còn cần phải nắm rõ các tiêu chuẩn và nguyên tắc trong lashing hàng hóa. Dù bạn cần
  • 7 phút
  • 448 Đọc