45A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thành, Hồ Chí Minh

Dịch vụ khai hải quan tại Hải Phòng

Dịch vụ khai hải quan tại Hải Phòng là chiếm lượng hàng hoá khai báo mà thông quan mỗi ngày rất lớn. Chính vì vậy LOGONE luôn có đội ngũ giao nhận đông đảo tại cảng, mối quan hệ hải quan tốt sẵn sàng đáp ứng khách hàng.
  • 12 phút
  • 350 Đọc