45A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thành, Hồ Chí Minh

thủ tục nhập khẩu nồi hơi

Ngày nay, nồi hơi công nghiệp đang càng lúc càng trở thành phổ biến bởi những chức năng ưu việt. Đồng thời với đó, đòi hỏi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa loại sản phẩm này từ nước ngoài về nước Việt Nam càng cao. Vậy thủ tục nhập khẩu nồi hơi công nghiệp được […]

thủ tục nhập khẩu nồi hơi

Ngày nay, nồi hơi công nghiệp đang càng lúc càng trở thành phổ biến bởi những chức năng ưu việt. Đồng thời với đó, đòi hỏi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa loại sản phẩm này từ nước ngoài về nước Việt Nam càng cao. Vậy thủ tục nhập khẩu nồi hơi công nghiệp được thực hiện ra sao? Mời bạn vui lòng tìm hiểu thông tin tại Top One Logistics để hiểu thêm một cách chi tiết nhé!

Chính sách nhập khẩu hàng hóa nồi hơi

Nồi hơi nhập khẩu hàng hóa được nhập từ rất nhiều nước không giống nhau nồi hơi mới hoặc đã cũ. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi được quy tắc trong những tài liệu dưới đây:

 • Văn bản hướng dẫn 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014.
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 ; sửa đổi thêm vào 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 
 • Thông tư 22/2018/tt-blđtbxh ngày 06/12 / 2018 
 • Tài liệu 11839/tchq-gsql ngày 15/12 / 2015
 • Lựa chọn 18/2019/qđ-ttg ngày 19/04/2019 
 • Lựa chọn 1182/qđ-bct ngày 06/04/2021.

Với các tài liệu quy phạm pháp luật bên trên các bạn có thể thấy. Sản phẩm nồi hơi không thuộc danh mục sản phẩm ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa. Nhưng thật ra, lúc nhập khẩu hàng hóa nồi hơi thì nên làm điều tra giá trị đối với nồi hơi có hạn mức của hơi trên 0,7 bar sử dụng trong công nghiệp. Thêm vào đó, đối với nồi hơi công tác bằng điện thì phải điều tra kết quả năng lượng ít nhất.

nhập khẩu nồi hơi
nhập khẩu nồi hơi

[RH_ELEMENTOR id=”1713″]

Mã hs nồi hơi

Để thi hành thủ tục nhập khẩu hàng hóa đối với kết quả nồi hơi, bạn nên biết rõ các mã hs của sản phẩm này và tìm được kết quả mà mình nhập khẩu hàng hóa có mã hs là gì. Nồi hơi có rất nhiều phong cách, kích thước và cách tạo hơi sự khác nhau. Vì lẽ đó, mã hs của nồi hơi cũng rất phong phú. Việc điều tra chuẩn xác mã hs của nồi hơi sẽ hỗ trợ bạn biết được thuế nhập khẩu hàng hóa nồi hơi là bao nhiêu và các giải pháp nhập khẩu hàng hóa ra sao. Mã hs của nồi hơi thuộc nhóm 8402 trên biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa. Dưới đây, chúng tôi sẽ thống kê mã hs của vài ba loại nồi hơi công nghiệp.

Nồi hơi tạo hơi nước hoặc tạo hơi khác

 • Mã 84021110 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : nồi hơi dạng ống nước, công suất trên 45 tấn/giờ ( công tác bằng điện ).
 • Mã 84021120 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : nồi hơi dạng ống nước, công suất trên 45 tấn/giờ ( không chạy bằng điện ).
 • Mã 84021211 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 5% ) : nồi hơi dạng ống nước, công suất trên 15 tấn/giờ và không quá 45 tấn/giờ ( vận hành bằng điện ).
 • Mã 84021219 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 5% ) : nồi hơi dạng ống nước, công suất không quá 15 tấn/giờ ( công tác bằng điện ).
 • Mã 84021221 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 5% ) : nồi hơi dạng ống nước, công suất trên 15 tấn/giờ và không quá 45 tấn/giờ ( không chạy bằng điện ).
 • Mã 84021229 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 5% ) : nồi hơi dạng ống nước, công suất không quá 15 tấn/giờ ( không chạy bằng điện ).

[RH_ELEMENTOR id=”1713″]

Nồi hơi tạo nên hơi khác ( gồm cả nồi hơi lai ghép )

 • Mã 84021911 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 3% ) : nồi hơi công suất trên 15 tấn/giờ ( chạy bằng điện ).
 • Mã 84021919 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 3% ) : nồi hơi công suất dưới 15 tấn/giờ ( chạy bằng điện ).
 • Mã 84021921 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 3% ) : nồi hơi công suất trên 15 tấn/giờ ( không chạy bằng điện ).
 • Mã 84021929 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 3% ) : nồi hơi công suất dưới 15 tấn/giờ ( không chạy bằng điện ).
 • Mã 84022010 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : nồi hơi nước quá nhiệt chạy bằng điện.
 • Mã 84022020 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : nồi hơi nước quá nhiệt không chạy bằng điện.
 • Mã 84031000 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : nồi hơi nước sưởi thủ phủ ( trừ các loại nằm trong nhóm 8402 ).

Các bộ phận của nồi hơi

 • Mã 84039010 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : thân , vỏ hoặc vỏ bọc của nồi hơi.
 • Mã 84039090 ( thuế nhập khẩu hàng hóa 0% ) : các bộ phận khác của nồi hơi.
nhập khẩu nồi hơi
nhập khẩu nồi hơi

Thuế nhập khẩu hàng hóa nồi hơi

Điều kế tiếp mà mọi người cần dõi theo lúc hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi là vì mức thuế nhập khẩu hàng hóa. Thuế nhập khẩu hàng hóa nồi hơi sẽ gồm có hai loại :

 • Thuế nhập khẩu hàng hóa tính bằng những mã hs, tuỳ vào mỗi mã hs nồi hơi không giống nhau có khả năng có thuế nhập khẩu hàng hóa không giống nhau.
 • Thuế GTGT nhập khẩu hàng hóa là 8%

Thuế nhập khẩu hàng hóa có khả năng được định vị qua 2 công thức sau đây :

Thuế nhập khẩu hàng hóa = giá trị cif tỉ lệ % thuế suất

Thuế GTGT = ( giá trị cif + thuế nhập khẩu hàng hóa ) 8%.

Trong đó, giá trị cif là tổng giá trị xuất xưởng đại lý bán lẻ với tất cả các kinh phí để đưa hàng đến nơi xuất nhập cảnh trước hết của đất nước nhập khẩu hàng hóa.

Thông thường thuế nhập khẩu hàng hóa nồi hơi các loại khá nhỏ. Ngoài ra, lúc hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi, bạn nên quan tâm dùng ℅ để được đánh thuế ưu đãi đặc biệt. Hãy kêu gọi bên bán phân phối chứng thực nguồn gốc xuất xứ ( ℅ ) để được dùng cho mức thuế nhập khẩu hàng hóa khuyến mãi đặc biệt.

Bộ dữ liệu nhập khẩu hàng hóa nồi hơi

[RH_ELEMENTOR id=”1713″]

Các chính sách  thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi được pháp luật nước ta đặt điều kiện rõ trong các tài liệu sau :

 

 • Văn bản hướng dẫn số 60/2014/NĐ-CP được ban bố ngày 19/06/2014.
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC chính thức ban bố ngày 25/3/2015 ; được sửa đổi thêm thắt 39/2018/TT-BTC vào ngày 20/04/2018.
 • Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ban bố ngày 06/12/2018.
 • Văn bản số 18/2019/QĐ-TTG chính thức ban bố ngày 19/04/2019.
 • Văn bản số 1182/QĐ-BTC được ban bố vào ngày 06/04/2021.

Dựa vào những tài liệu thủ tục trên đây, dễ dàng nhận ra rằng mặt hàng nồi hơi không phải là sản phẩm bị ngăn cấm nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, bạn nên xem xét kỹ lưỡng về phương diện giá trị, đặc biệt là đối với loại nồi hơi có hạn mức hơi trên 0,7 pa được ứng dụng trong công nghiệp.

Đối với những loại nồi hơi đã cũ, số năm tuổi không được hơn 10 năm. Lúc hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi bạn cũng cần chú thêm nhiều tài liệu pháp luật khác.

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi gồm những giấy tờ gì ?

Trang bị dữ liệu hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi được đặt điều kiện rõ trong thông tư số 38/2015/QĐ-BTC được ban bố ngày 25/3/2015; được sửa đổi và thêm vào tại thông tư 39/2018/QĐ-BTC vào ngày 20/04/2018.

Căn cứ vào đó, bộ dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi sẽ gồm có các điều tra giấy tờ, hồ sơ như :

 • Tờ khai dữ liệu hải quan
 • Hóa đơn thương mại
 • Vận đơn
 • Danh mục đóng gói hàng hoá
 • Giao kèo thương mại
 • Dữ liệu giấy phép điều tra giá trị đối với kết quả nồi hơi có áp suất trên 0. 7 pa.
 • Chứng thực nguồn gốc xuất xứ ( nếu có )
 • Hồ sơ về kết quả ( nếu có )

Ngoài các điều tra giấy tờ, hồ sơ mấu chốt nêu trên thì các hồ sơ khác không quá mấu chốt lúc hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi. Về giấy tờ giấy phép điều tra giá trị được quy chế ở thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH

[RH_ELEMENTOR id=”1713″]

Cụ thể các bước hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi

Nếu nồi hơi có áp suất hạn mức trên 0, 7 pa, thì phải tổ chức kiểm tra giá trị theo thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH. Quy trình làm thủ tục điều tra giá trị sẽ được tiến hành bằng dữ liệu giấy hoặc nhiều khả năng đăng ký trên cổng chuỗi đất nước.

Quy trình đăng ký hợp lệ hợp quy nồi hơi sẽ được tiến hành song song với thủ tục nhập khẩu hàng hóa dựa vào quy định của luật hải quan như các mặt hàng khác.

Chi tiết các bước cử hành thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi như sau :

Bước 1 : Điền tờ khai tin tức hải quan

Kể từ khi không bị bỏ sót hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa : giao kèo, hoá đơn giao dịch, danh mục đóng gói hàng , vận đơn, chứng thực xuất xứ, lời tuyên bố hàng đến và mã hs nồi hơi. Bạn có khả năng nhập tin tức trình báo lên chuỗi hải quan phê duyệt ứng dụng.

Bước 2 : Thi hành mở tờ khai hải quan

 

Lúc đã khai tờ khai hải quan xong, chuỗi hải quan sẽ gởi đúc rút phân luồng tờ khai. Khi có luồng tờ khai, bạn in tờ khai và mang bộ giấy tờ nhập khẩu hàng hóa đến chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy thuộc phân luồng là xanh, đỏ, vàng mà xúc tiến các bước mở tờ khai. Thời điểm hiện tại, chúng ta sẻ thực hành đăng ký điều tra hợp lệ hợp quy.

Bước 3 : Thông quan tờ khai hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi

Sau thời điểm kiểm tra xong giấy tờ thủ tục nhập khẩu hàng hóa, nếu mở miệng hỏi gì thì hải quan sẽ chấp thuận thông quan tờ khai. Bạn nhiều khả năng đóng thuế nhập khẩu hàng hóa nồi hơi cho tờ khai hải quan để sản phẩm được thông quan.

Bước 4 : Vận chuyển hàng về kho để bảo quản và sử dụng

Kể từ khi tờ làm thông thoáng quan, kế tiếp sẽ tổ chức bước bán lại tờ khai và tiến hành thủ tục thiết yếu để đưa về kho. Đưa hàng về kho xong thì có khả năng công bố cho tâm điểm kết nối thẩm định để điều tra giá trị nồi hơi. Có chứng thực thì bạn có khả năng cung cấp cho cơ quan chuyên trách của BLĐTBXH.

Với loại nồi hơi không sẽ phải điều tra căn cứ quy định của thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH, ban bố ngày 06/12 / 2018 thì thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi sẽ thực hành như những mặt hàng khác. Nếu nồi hơi đã qua dùng, bạn nên thẩm tra về tuổi trang thiết bị.

nhập khẩu nồi hơi
nhập khẩu nồi hơi

[RH_ELEMENTOR id=”1713″]

Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi nên quan tâm điều gì ?

Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa nồi hơi phải trải qua một thời gian thẩm định và kiểm tra giá trị. Thế nên, lúc tiến thủ tục nhập khẩu hàng hóa, bạn nên quan tâm một vài vấn đề sau :

 • Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi có áp suất trên 0, 7 pa phải tổ chức kiểm tra giá trị.
 • Trang thiết bị dã từng đã qua dùng vẫn được phép nhập khẩu hàng hóa, nếu tuổi không quá thập niên.
 • Linh kiện nồi hơi đã qua dùng thì không có quyền nhập khẩu hàng hóa.
 • Kết quả chỉ được thông quan lúc đã hoàn tất trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước.
 • Mã hs nồi hơi có hai loại ( cho nồi hơi làm nên hơi nước và hơi khác ) nên cần điều tra kỹ để tránh lầm lẫn.

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ chi tiết về thủ tục nhập khẩu hàng hóa nồi hơi và những gì cần trang bị cho dữ liệu nhập khẩu hàng hóa. Chúng tôi hy vọng những san sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích.

[RH_ELEMENTOR id=”1713″]

Một số dịch vụ liên quan 

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất 

Thủ tục nhập khẩu than

Thủ tục nhập khẩu phụ tùng xe máy

Thủ tục nhập khẩu xúc xích

Thủ tục nhập khẩu xi măng

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô

Thủ tục nhập khẩu xe đạp điện

Thủ tục nhập khẩu xe đạp

Thủ tục nhập khẩu usb

Thủ tục nhập khẩu tủ điện

Thủ tục nhập khẩu tời điện

Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản

Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Thủ tục nhập khẩu thủy sản đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu thịt bò

Thủ tục nhập khẩu thiết bị định vị gps

Thủ tục nhập khẩu thép cuộn cán nguội

Thủ tục nhập khẩu thanh nhôm định hình

Thủ tục nhập khẩu than củi

Thủ tục nhập khẩu thảm trải sàn

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *