45A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thành, Hồ Chí Minh

Danh Mục Hàng Hóa Phải Làm Thủ Tục Hải Quan Tại Cửa Khẩu Nhập

Nội dung bài viếtVăn Bản Tóm Tắt danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan như sau :THUỘC TÍNH QUYẾT ĐỊNH 23/2019/QĐ-TTG danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quanTÓM TẮT VĂN BẢN14 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhậpVăn Bản Cụ Thể […]

Danh Mục Hàng Hóa Phải Làm Thủ Tục Hải Quan Tại Cửa Khẩu Nhập

Văn Bản Tóm Tắt danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan như sau :

THUỘC TÍNH QUYẾT ĐỊNH 23/2019/QĐ-TTG danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đã biết
Số hiệu:23/2019/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đã biết
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:27/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đã biếtTình trạng hiệu lực:Đã biết
Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Hải quan  

TÓM TẮT VĂN BẢN

14 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo đó, các loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập bao gồm:

– Thuốc lá điếu, chế phẩm khác từ cây thuốc lá; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; xe mô tô hai bánh, ba bánh nguyên chiếc, động cơ đốt trong kiểu piston, dung tích xi lanh trên 125cc; điều hòa không khí công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bài lá; giấy vàng mã…

– Hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành;

– Hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của BNNPTNT;

– Hàng hóa trong các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

Trong một số trường hợp, người khai hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Quyết định này:
– Làm hết hiệu lực Quyết định 15/2017/QĐ-TTg
– Hướng dẫn Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Xem chi tiết Quyết định  23/2019/QĐ-TTg tại đây

Văn Bản Cụ Thể Quyết định 23/2019/QĐ-TTg danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 23/2019/QĐ-TTgHà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

2. Hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập là hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam theo khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Điều 4. Cửa khẩu nhập

Cửa khẩu nhập để làm thủ tục hải quan đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm Quyết định này bao gồm:

1. Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận đơn nơi hàng hóa được vận chuyển đến.

2. Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới.

3. Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.

4. Đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu nhập khẩu thì cửa khẩu nhập thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 5. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục, người khai hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Quyết định này hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:

1. Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.

2. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

3. Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan, kho ngoại quan (trừ hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương chỉ được gửi kho ngoại quan tại tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất).

4. Hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Hải quan.

5. Hàng hóa tạm nhập khẩu và hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

6. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc có yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.

7. Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Hải quan được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan theo đề nghị của người khai hải quan.

8. Xăng các loại nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi thương nhân có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

9. Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ.

10. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục nếu trên vận đơn có ghi cảng đích là ICD Phước Long hoặc ICD Mỹ Đình thì thực hiện theo hướng dẫn trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực.

3. Căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc


DANH MỤC

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau:
1. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng.
2. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng.
3. Các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó được áp dụng.

II. DANH MỤC HÀNG HÓA

TTMô tả hàng hóaMã hàng
1Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm
Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.24.01
Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá.24.02
Lá thuốc lá đã chế biến và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.24.03
2Rượu
Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09.2204
Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương liệu từ thảo mộc hoặc chất thơm.2205
Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác.2206
Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích; cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.2207
Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích, rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.2208
3Bia sản xuất từ malt2203
4Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi8702 8703
5Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh nguyên chiếc, có động cơ đốt trong kiểu piston có dung tích xi lanh trên 125cc8711.20 8711.30 8711.40 8711.50
6Máy bay, du thuyền:
6.1Máy bay8802.20.10 8802.30.10 8802.40.10
6.2Du thuyền8901.10
7Xăng các loại
7.1Xăng động cơ, không pha chì2710.12.21 2710.12.222 710.12.23 2710.12.24 2710.12.25 2710.12.26 2710.12.27 2710.12.28 2710.12.29
7.2Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực2710.12.31 2710.12.39
8Điều hòa không khí, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống8415
9Bài lá9504.40.00
10Giấy vàng mã4823.90.92
11Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định 
11.1Tiền chất thuốc nổ 
– Amoni nitrat (NH4 NO3) ≥98,5%3102.30.00
— Nitro Metan (CH3NO2) ≥96%2904.20.90
— Natri Nitrat (NaNO3) ≥98,5%2834.29.90
–– Kali Nitrat (KNO3) ≥98,5%2834.21.00
— Natri Clorat (NaClO3) ≥84,0%2829.11.00
–– Kali Clorat (KClO3) ≥98,5%2829.19.00
— Kali Perclorat (KClO4) ≥98,5%2829.90.90
11.2Vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm: thuốc nổ công nghiệp, mồi nổ, kíp nổ, dây nổ, hạt nổ, dây LIL các loại): 
– Kíp nổ đốt số 83603.00.10
– Kíp nổ điện số 8
– Kíp nổ điện vi sai
– Kíp nổ điện vi sai an toàn
– Kíp nổ vi sai an toàn Carrick-8
– Kíp nổ vi sai phi điện
– Kíp vi sai phi điện MS 15 số
– Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP
– Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan
– Kíp nổ điện tử Uni tronic 600
Dây cháy chậm công nghiệp3603.00.20
– Dây dẫn tín hiệu nổ3603.00.90
– Dây nổ chịu nước 5, 6, 10, 12, 40, 70g/m
– Dây nổ thường
– Dây dẫn tín hiệu Conectadets
Thuốc nổ amonit AD1;3602.00.00
Thuốc nổ TNP1
Thuốc nổ Anfo
Thuốc nổ Anfo chịu nước
Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ
Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói
Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp
Mìn phá đá quá cỡ
Thuốc nổ Senatel Powersplit
Hexogen   (G, DX, T4, Cyclotrimethylen – trinitramin) – Công thức hóa học – C3H6N6O6 – C6H2N6N3(NO2)3
Trinitrotoluen (TNT)   Công thức hóa học – C6H2(NO2)3CH3 
Octogen   (HMX – Cyclotetramethylene tetratrramine, Homocyclonit) Công thức hóa học – C4H8N8O8
 Pentrit   (Pentaerythrol-tetranitrate, Tetranitro pentaeritrit, Corpent, PENT hoặc TEN) Công thức hóa học – C(CH2ONO2)4 – C5H8(ONO2) 
12Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành 
13Hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
14Hàng hóa trong các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

Quyết định Cũ 15/2017/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Danh mục gồm 17 loại hàng hóa được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu. Danh mục gồm một số hàng hóa đơn cử như: Thuốc lá điếu, xì gà; Rượu, bia; Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ; Xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh > 125 cm3; Xăng các loại; Tàu bay, du thuyền; Xăng các loại…
Bên cạnh đó, theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg, hàng hóa không thuộc Danh mục kèm theo Quyết định này được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập theo quy định của Luật hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục), chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.
Quyết định 15/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Xem thêm: dịch vụ vận chuyển tại Top One Logistics

Nguồn trích dẫn : thuvienphapluat.vn . Luatvietnam.vn

Một số dịch vụ liên quan 

Khai báo thủ tục hải quan là làm gì ?

3 tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế

Chuỗi giá trị là gì

CI là gì

Danh sách mã vạch của các nước

Freight forwarder là gì?

Giấy phép nhập khẩu tự động

Giấy phép nhập khẩu

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *